- Det land vi nu besøger ligner Gamle Danmark, men for
bjørne er
en løn et træ. Priserne derimod er autentiske:
1 Daler = 200 ører.


Seneste billed red. 4. maj. 2019
-#) Fiktion.*) Autentiticitet
LOVLIGT BYTTE
Telegram A u/ illust. 10 viser, at den danske udenrigsminister i august 1914 håbede på tysk sejr
over Frankrig og Rusland. Sagens kilder er autentiske, men i vor tid nærmest ikke til at finde!
*) "Historikere får ingen venner...",
sagde prof. i 19.årh. E. Nørregaard
til Store Auditoriums omk.
100 m/k
for mange år siden.
Det passer nu ikke. Da jeg sidste år
snusede rundt i det hus på Illust
. 13
kom chefen i firmaet tv ud i gården
og nikkede; jeg fortalte, jeg var hi-
storiker. Han smilede og inviterede
mig ind. Vi snakkede fotodok,
men
smilet, da jeg sagde historiker, gi'r
et praj om, vi ind imellem er okay!


KIS Kvantemekanisk Inst. i Sorteland betaler altså gildet

KAP. 1 Skagen Havn 0900

Illust. 4 og 5 - illustration 3 udgik
Illustration nr. 5

Externt link postkort - Kejser Wilhelms krydsere belyser egne lette fartøjer..Link STØREN, ubåd 30 år senere: http://steensiebken.dk/S322-Stoeren-P79-U2-SteenSiebken195620092012.gifIllustration nr. 6KAP. 2 Aalborg 1400
Illustration 7, 8 og 9[Illustrationen "Ubøther" om Tingets gamle ret til at takle ufred ved bod - og det spritnye forbud mod privat distillation udgår 4/5.]KAP. 3 Aarhus 2200
Illustration 10, 11 og 12.


KAP. 4 ANDRE SORTE BJØRNE der også var i Aarhus, ude på Søndre Molehoved, og som vore timeskatere altså ikke mødte.

Illustration 13 og 14abc
KAP. 5 Store Nordiskes Telegrafstation i Fredericia

Illustration nr. 15


Illustration nr. 16
CS CAMBRIA 1906 med St N Ts Islandskabel

DOMINO-KODEN


Tekst A - autentisk telegram 3. 8. 1914

Tysk gesandt i KBH - Brockdorff-Rantzau til Berlin kl. 1400, den 3. august  1914 – om samtale med dansk udenrigsminister, Scavenius

”I løbet af vores meget alvorlige samtaler udtalte hr. Scavenius i går aftes over for mig, at hans personlige og politiske sympatier udelukkende var på  tysk side, han håbede, at vi straks slog Rusland og Frankrig, og det eftertrykkeligt, den første afgørende tyske sejr ville også i Danmark udrydde alle chauvinisternes  lyster. Efter hans mening ville det være mest formålstjenligt, at vi så snart det blev nødvendigt udførte vore operationer i de danske farvande uden på forhånd at for-lange forsikringer af regeringen [i.e. den danske] [elleve linjer div. spekulation udeladt/B-R.].
Jeg beder Deres Exellence [Brockdorffs chef i det tyske udenrigsministerium] om, at indholdet af ovenstående meddelelse – især hvad angår hr. Scavenius’ personlige opfattelse – på ingen måde bringes til derværende kgl. Danske gesandts kendskab.”
Kilde: Hans Branner, 1980 s. 64-65


Tekst B1 autentisk telegram 5. 8. 1914

Engelsk gesandt i KBH. - Henry Lowther til London kl. 2055 den 5. august – om en besked fra sin franske kollega - og senere Prins Georg

”Den franske militærattache har i dag oplyst mig om, at han fra pålidelig kilde har hørt, at
Tyskland har forlangt at få at vide, om Danmark vil minespærre Store Bælt, hvis ikke vil Tyskland gøre det.

Tekst B2 fortsat

HEMMELIGT. ”K”

Jeg har siden haft besøg af Prins Georg med en meget fortrolig meddelelse, som Kongen af Danmark ønsker viderebragt til King George, gående ud på at Danmark tilsyneladende vil indvilge i at minespærre Store Bælt, men de udlagte miner vil ikke være armerede. Dette er den danske regering uvidende om.
Hans kgl. Højhed [i.e. Prins Georg] oplyste mig om, at der af tyske skibe under dansk flag er blevet lagt miner i sydvestlig retning fra Albuen langs Langelandsbæltet. Hans kgl. Højhed spurgte, om jeg mente at Danmark skulle afgive en officiel protest. I betragtning af de tyske metoder foreslog jeg, at det ville være bedre at lade tyskerne tro, at deres list ikke var blevet opdaget. Besejlingen af Store Bælt ville derfor være sikker op [i.e. fra nord mod syd] til Albuen, hvilket alene Storbritanien ville vide.”
cit slut.


Tekst B3 - autentisk telegram 6. 8. 1914

Foreign Office, London, til Henry Lowther KBH., om aftenen den. 6. august.

”Deres telegram no. 26. Hemmeligt. Gennem Prins Georg bedes De overbringe Kongen af Danmark Hans Majestæts høje værdsættelse af dette tegn på venskab, hvilket vil blive holdt fuldstændig hemmeligt. Hans Majestæt er dybt rørt og taknemmelig over den danske konges handlemåde.” Kilde: Hans Branner, 1980 s. 66-67.
Illustration nr. 17 og 18


Sorterne ta'r i sommerhus hos Bertrand og Meta Hvidbjørn, ved Lillebælt
lige nord for Kongeå-grænsen.

Kvante-twins venter på hinanden, sortbamse.dk, spøjs fysik i få ord PatVR200503916


KAP. 6 KIS tidløst iltelegram: Ted Sortbamse, C/O Hvidbjørn, Bette Ursebølle pr. Kattergal, Danmark:

IMPROVISERER FLY OUT TANGKROGEN SIGN AL
Illustrationer 19, 20, 21 (tech link notespalte nederst) og 22 Kerosindunk

Tangkrogen: Strandeng ved Aarhus. For den, der ikke husker Top-noten t.h. Timeskating: Flyet, en B-25-G, som henter Ted og de andre, ér 30 år forud for den tid de skater i. En veteran tunet til timeskating.

Ted og consortes lader Ford'erne stå ved Det senere Ford Motor Compagny på havnen i Århus og sender så selv almindelige telegrammer til Bertrand og Meta, og Familien Røde i Ålborg: At de to biler er deres som tak for råd og dåd.
Kildetekst: uddrag fra page 116:

Battle of The Falk-land Islands 1914

by
H. Spencer-Cooper 1917
Reprint 2011

"
If additional proof
of the deci-sion of the Germans to bring about this war, whatever the cost, were required, it is to be found in the testimony of a captured German reservist, who has already been mention-ed [-]. He was a german inter-preter to the Law Courts at Sydney: This man told a naval surgeon who was examining him after he had been rescued, when he was still in a very shaken condition and have had no object in lying, that he
had been called up by the German Admiralty on June 26th. In company with several other reservists, therefore, he took passage in a sailing ship bound to Valpairiso, where he ultimately joined the [cruiser] LEIPZIG."

"The Murder of Archduke Fran-cis Ferdinand of Austria and his wife, the allerged cause of this war, took place at Sarajevo, two days after this man was called up by German Admiralty orders, namely, on Sunday, June 28th, 1914"

Marys brev tv er en fiktion over H. Spencer-Coopers beretning. SC var officer på HMS Cornwall som bjærgede det tyske vidne. Chart approx plot part of fight.


TOP


Noter: Altona se illus. "EL-LOKOMOTIVET der SY-Y-Y-NGER": Tidl. kendt som endestation for DSB-personvogne, fx. NORDPILEN afgang Århus Hovedbanegård 14:15, endestation Altona.

Kerosindunk fra lampeskabet på en skonnert i 1990. Kerosin i JET-A & JET-kvalitet brænder langt bedre end lampeolie og petroleum: Uden at svine brænderne til. Illus. nr. 22
Dunken var en gave fra venner på Aalborg Flyveplads.

sortbamse.dk Sorterne® -- alle rettigheder fotografer og Steen Siebken PatVR200503916 ..----Faglitteratur og udvalgte links----