- Det land vi nu besøger ligner Gamle Danmark, men for
bjørne er
en løn et træ. Priserne derimod er autentiske:
1 Daler = 200 ører

Ted, Buster, Alma & Karl Frederik Sortbamse følges med Martha og Tom Natsort. Ud over det Timeskatermæssige vil de seks prøve at opsnuse en forklaring på Hvorfor et brev som Toms oldefaster Mary sendte sin kæreste Sven Natsort i Danmark dengang - stadigvæk ligger begravet i Sortelands over hundrede år gamle Diplomatiske Arkiver.

LOVLIGT BYTTE
Telegram A u/ illust. 14 viser, en dansk udenrigsminister i august 1914 håbede på
tysk sejr over Frankrig og Rusland.
Kilderne er autentiske, men i vor tid nærmest ikke til at finde!

*) "Historikere får ingen venner...",
sagde prof. i 19.årh. E. Nørregaard
til Store Auditoriums omk.
100 m/k
for mange år siden.
Det passer nu ikke. Da jeg sidste år
snusede rundt i huset sv. til Illust
. 9
kom chefen i firmaet tv ud i gården
og nikkede; jeg fortalte, jeg var hi-
storiker. Han smilede og inviterede
mig ind. Vi snakkede fotodok,
men
smilet, da jeg sagde historiker, gi'r
et praj om, vi ind imellem er okay!KIS Kvantemekanisk Inst. i Sorteland betaler altså gildet

KAP. 1 Skagen Havn 0900

Illustration 3


Illustration 4Externt link postkort Kejser Wilhelms krydsere belyser egne torpedobåde u/ øvelse.KAP. 2 Aalborg 1400

Illustration 5, 6 og 7

[Her lugter ikke af benzin, Sorterne® 's Ford'er kører jo på KEROSIN, se illust. 5][Illustrationen "Ubøther" om Tingets - Fx. VIBORG LANDSTING - ældgamle ret til at takle ufred ved bod - og det spritnye forbud 1914 mod privat distillation udgik]


KAP. 3 Aarhus 2200

Illustration nr. 8, 9 og 10
DAG 2 sov de længe og sad så mest og hang over en æblemost


KAP. 4 ANDRE SORTE BJØRNE lå med deres skib ude ved Søndre Molehoved, men vort timeskater-team mødte dem altså ikke.

Illustration 11 og 12abcKAP. 5 Store Nordiskes Telegrafstation i Fredericia

Illustration nr. 13
Altona var traditionelt endestation for DSB "i hertugdømmerne", fx. NORDPILENs, dagligt til o. 1990 fra
Frederikshavn over Ålborg, Århus (afgang 14:15), Fredericia og Padborg til "Hamburg/ Altona"Illustration nr. 14
Tekst A - autentisk telegram 3. 8. 1914

Tysk gesandt i KBH - Brockdorff-Rantzau til Berlin kl. 1400, den 3. august  1914 – om samtale med dansk udenrigsminister, Scavenius

”I løbet af vores meget alvorlige samtaler udtalte hr. Scavenius i går aftes over for mig, at hans personlige og politiske sympatier udelukkende var på  tysk side, han håbede, at vi straks slog Rusland og Frankrig, og det eftertrykkeligt, den første afgørende tyske sejr ville også i Danmark udrydde alle chauvinisternes  lyster. Efter hans mening ville det være mest formålstjenligt, at vi så snart det blev nødvendigt udførte vore operationer i de danske farvande uden på forhånd at for-lange forsikringer af regeringen [i.e. den danske] [elleve linjer div. spekulation udeladt/B-R.].
Jeg beder Deres Exellence [Brockdorffs chef i det tyske udenrigsministerium] om, at indholdet af ovenstående meddelelse – især hvad angår hr. Scavenius’ personlige opfattelse – på ingen måde bringes til derværende kgl. Danske gesandts kendskab.”
Kilde: Hans Branner, 1980 s. 64-65


Tekst B1 autentisk telegram 5. 8. 1914

Engelsk gesandt i KBH. - Henry Lowther til London kl. 2055 den 5. august – om en besked fra sin franske kollega - og senere Prins Georg

”Den franske militærattache har i dag oplyst mig om, at han fra pålidelig kilde har hørt, at
Tyskland har forlangt at få at vide, om Danmark vil minespærre Store Bælt, hvis ikke vil Tyskland gøre det.

Tekst B2 fortsat

HEMMELIGT. ”K”

Jeg har siden haft besøg af Prins Georg med en meget fortrolig meddelelse, som Kongen af Danmark ønsker viderebragt til King George, gående ud på at Danmark tilsyneladende vil indvilge i at minespærre Store Bælt, men de udlagte miner vil ikke være armerede. Dette er den danske regering uvidende om.
Hans kgl. Højhed [i.e. Prins Georg] oplyste mig om, at der af tyske skibe under dansk flag er blevet lagt miner i sydvestlig retning fra Albuen langs Langelandsbæltet. Hans kgl. Højhed spurgte, om jeg mente at Danmark skulle afgive en officiel protest. I betragtning af de tyske metoder foreslog jeg, at det ville være bedre at lade tyskerne tro, at deres list ikke var blevet opdaget. Besejlingen af Store Bælt ville derfor være sikker op [i.e. fra nord mod syd] til Albuen, hvilket alene Storbritanien ville vide.”
cit slut.


Tekst B3 - autentisk telegram 6. 8. 1914

Foreign Office, London, til Henry Lowther KBH., om aftenen den. 6. august.

”Deres telegram no. 26. Hemmeligt. Gennem Prins Georg bedes De overbringe Kongen af Danmark Hans Majestæts høje værdsættelse af dette tegn på venskab, hvilket vil blive holdt fuldstændig hemmeligt. Hans Majestæt er dybt rørt og taknemmelig over den danske konges handlemåde.” Kilde: Hans Branner, 1980 s. 66-67.

sortbamse.dk/Dominokoden

atlantic-cable.com/.../GreatNorthern/CS-CambriaSorterne ta'r i sommerhus hos Bertrand og Meta Hvidbjørn, ved Lillebælt
lige nord for Kongeå-grænsen.

Illustration nr. 15 og 16

sortbamse.dk Kvante-twins venter på hinanden


Karl Frederik Sortbamses Rapport
[
Tekst følger her, når KIS's o.a. derhjemme har læst den]KAP. 6 KIS tidløst iltelegram: Ted Sortbamse, C/O Hvidbjørn, Bette Ursebølle pr. Kattergal, Danmark:

IMPROVISERER FLY OUT TANGKROGEN SIGN AL

Ted og de andre har efterladt Ford'erne ved Hotel Christoffer og sender 'helt almindelige'
il-telegrammer til Bertrand og Meta og Familien Røde i Ålborg: 
"De to sorte Ford'er er Jeres som tak for råd og dåd.
Mange hilsner
Martha & Tom Natsort, Alma, Karl Frederik, Buster & Ted Sortbamse"Illustrationer 17 og 18 (notespalte til højre)

Tangkrogen: Strandeng ved Aarhus. For den, der har glemt Top-noten: De fly, B-25-G-ere, som henter Timeskaterne, ér 30 år forud for den tid de sprang ned i. Forud for samtidens fly. [opdat. 8.11.2023]Kildetekst: uddrag fra page 116:

Battle of The Falk-land Islands 1914
by H. Spencer-Cooper 1917
Reprint 2011

"
If additional proof
of the deci-sion of the Germans to bring about this war, whatever the cost, were required, it is to be found in the testimony of a captured German reservist, who has already been mentioned [-]. He was a german interpreter to the Law Courts at Sydney [-] told a naval surgeon that he had been called up by the German Admiralty on June 26th [-] with other reservists took passage with a sailing ship to Valpairiso, where he joined the [german cruiser] LEIPZIG". (page 116)

"The Murder of Archduke Fran-cis Ferdinand of Austria and his wife, the allerged cause of this war, took place at Sarajevo, two days after this man was called up by German Admiralty .. on Sunday, June 28th, 1914"

Spencer-Cooper var IO på HMS Cornwall, som bjærgede vidnet.

Chart approx plot part of fight

Ang. Ty. krydsere LEIPZIG og DRESDEN se note Illust. nr. 5.

Ang. Brit. Intelligence' s MI6 i Vamdrup se note Illust. nr. 15.

Alsingen på SMS DRESDEN byg-ger på data fra danskere bosat syd for Kongeåen i 1914 fra nu inaktiv subsite SønderborgMus.


TOP

Fire titler især gav inspiration til Sorterne® side23.html

Tage Kaarsted: Flåden under Første Verdenskrig. Kildesamling 1976. An. Kong Chr.x' bemærkning: De er germanofil
som Deres chef, til en dansk admiral. s.63! (da. wikipedia, Edward Munch (2016), virker unyanceret i sammenligning).

Hans Branner: Den udenrigspolitiske Beslutningsproces. Belyst ved den danske beslutning om mineudlægning
i august 1914. (Her specielt tysk diplom. notat om samtale m. dansk udenrigsminister, Erik Scavenius, i august 1914).

Bohrs Atomteori, Helge Holst og H.A.Kramers, 1928, 2. rev. udg. (skema s. 129 støtter forståelsen af Dominikoden).

H. Spencer-Cooper: The Battle Of The Falkland Islands 1914. 2011 (referat af debriefing af den tysk/australske tolk).


Faglitteratur og udvalgte links-

Sorterne® -- alle rettigheder fotografer og Steen Siebken PatVR200503916