UDVALGT WEB RESEARCH

i Sorterne® timeskater til Danmark - for 100 år siden under første verdenskrig.
All rights Steen Siebken PatVR200503916

LUK FANE = retur

01 Externt link: Bjørnes sanser .bear.org/senses and abilities link review 20052021

02 Externt link: Fransk Barquentine:Tremasted skib, fokkemast fuldrigget, stor- + mesanmast skonnertrigget

03 Externt link: Dansk Skibstonnage 1920'erne (Dvs. eft. "Efterkrigskrisen" og Landmandsbankens krak 1922)

04 Externt link: US Dollar 0,254942 to 1 DKK April 1915 US Foreign Exchange 1914-41 pdf p 669 LINK INAKTIVT

06 Externt link: US per capita 1915: $ 358 svarende til $ 262 per capita i Danmark samme år.

07 Externt link: En brugsmands erindringer

08 Externt link: Sølvdaleren, spec bagsiden. Saml. forsiden m. vores sortætsede - Den gule daler som plakatens

10 Externt link. Nationaløkonomisk Tidsskrift 1918 Bd 3 rk 26, Immanuel Bang: "De stigende indtægter under krigen"


11
Externt link: Statistisk Årbogs tabeller. Priser i Danmark: Detajl og en gros 1914-22

12 Externt link: Havre på udmark Elisabeth Dam, Lykkelige bønder... FRAM pdf s. 90 Ferring Sogn, sås på udmark, gødning ikke nødv.

13 Externt link: Telegrafledninger 1915 salmonsen/2/23/0207.html

14.Externt link: Eng. tekst. Art critic Paul G. Konody (1872-1933) on expression sky-high

16 Externt link: Telegrammer: Tyske krav: Dansk miniudlægning aug. 1914 his2rie.dk/index Tekst 78 LINK INAKTIVT, anv. søgetekst
......................Hans Branner, Den udenrigspolitiske beslutningeproces aug 1914,
::::::::::...::::::Gyldendal 1980, Se Faglitt. punkt 10.
17 Externt link: Til dialog Hvad hed (for hundrede år siden) warmongers på dansk: Alldeutscher Verband

18.Externt link: Eng. tekst: Ti sprogkyndige danske kvinder censurede udenrigstelegrammer 1916-18

19.Externt link: HMAS Adelaide, søsterskib til de omtalte i 2. LCS, HMS Birminghan, Lovestoft og Nottingham i noten, ilustration nr. 5
......................
20 Externt link: Tysk krydser, Dresden, 1906, eneste ikke-sænkede tyske krydser Slaget ved Falklandsøerne nævnt i illustration nr. 6.

21 Externt link: U 739 Gådi-runsten: Tekst: Hulbiorn lit reisa stan [ect....] mals risin oversat: veltalende

22 Externt link: "Kong Haralds Love": Jørgen Olrik, gennemgang af da. og eng. kilder, Harald Héns Love, Hist. Tidsskr. 1899-1900

FAGLITTERATUR med kommentar og trykte kilder
[spec. lokalhist. artikler ses i noterne]

1. Træk af skibsfartens udvikling i Svendborg Toldsted 1253-1953, F. Holm-Pedersen

2. Krigen på Havet, skibe dramaer og mennesker under Første Verdenskrig, Palle Bruus Jensen, 2011.

"For de fleste danskere er Første Verdenskrig ved at forsvinde i hukommelsen. Det kan der være flere grunde til," siger Palle Bruus
Jensen i indledningens første linier -
"og én af dem kan være, at Danmark formåede at holde sig uden for "Den store Krig", som den
blev kaldt. Der opstod ikke myter om danskernes heroiske indsats, som [...] i 1864 og under den anden verdenskrig..."
(cit. slut).

Der inddrages ikke stof fra Palle Bruus Jensens bog her på siten. Den er med her på grund af forfatterens friske, nøgterne stil f.x. i
afsnittet om den tyske kaper WOLFs erobring, det spanske IGORZ MENDI der under tysk kommando med spansk besætning og
andre civile fanger strandede ud for Højen i februar 1918, og trods krumspring måtte overgive sig til krydseren HEIMDAL og
den tålmodigt ventende redningsbåd fra Højen.

3. Det store nordiske Telegrafselskab 1869-1894. Beretning om Selskabets Tilblivelse og de første 25 Aar af dets Virksomhed. 1894

4. Skagen før og nu 1912 og 1913, Alba Schwartz, nyt optryk 1992.
Alba Schwartz' mand, Otto Schwartz, var borgmester i Skagen 1899-1908.

5. Från Hajen 1904 til Hajen 1954. Udgivet af Kockums Mekaniske Verksted, kilder an. Hvalen 1909

6. Meyers Vareleksikon, Karl Meyer, udgaven fra 1924

7. Fredericia Minder 1964, Edw. Nissen & Rich. Sørensen: Artikel 1, Spredte træk fra 27 års tjeneste ved Fredericia Telegrafstation

8. Telegrammet fra Zimmermann, Barbara Tuchman, 1988 (orig. amer. udgave 1968)

9. Flåden under første verdenskrig, ved Tage Kaarsted, OU 1976, Kildesamling, VA O.Kofoed-Hansens og KD V.Jønckes optegnelser

10. Den udenrigspolitiske beslutningsproces. Belyst ved den danske beslutning om mineudlægning i august 1914.
ved Hans Branner,
Gyldendal 1980. Telegramteksten 3.8.1914 som refererer udenrigsmin. Scavenius' håb om tysk sejr, ses side 65.

.....En søgning "googling" på Telegramtekstens titel: "Tysk gesandt i Kbh. + 16 ord" gav bl.a. dette link, hvor ovenst. kilde dog ikke
skimtes over forfatterens el. Munchs horisont
https://tidsskrift.dk/index.php/historisktidsskrift/article/view/34003/65734 INAKTIVT
11. Flyvebåde. Stalking The U-boat, US Naval Avaition In Europe During World War 1. Geoffrey L. Rossano, 2010
Kapitel 1, note 32: Vice Adm. William S. Sims nævner i 1917 i en indstilling til US Navy Secretary: England, Irland,
Frankrig, Belgien og Holland og Danmark, hvor der burde etableres faciliteter for havovervågning

Flyvning over åbent hav var en ny erfaring. Men fra et relativt langsomt fly 100 m over havoverfladen kunne trænede
øjne "spotte" en ubåd i ned til 30 meters dybde. Afgørende i en tid hvor al ubådsjagt endnu byggede på evnen til at se.

12. Riddle of the Sands, Erskine Childers (roman), 1904, 1978. Kendt under dansk titel: Gådefuld sejlads, også som tv-film.

To unge englændere, den ene en dygtig sejlsportsmand, snuser seriøst rundt i Vadehavest tyske del for at spotte tegn på
befæstninger og krigsforberedelser ca. ti år før Første Verdenskrig. Turen begynder i Flensborg. "A swimm and the beauty of
the first sail down the Danish [Flensborg] Fiord..." stemmer makkeren, der ikke er sejler, men kendt med den gryende engelske
efterretnings-verdens krogveje blidere over for projektet. Turen går via Kieler-Kanalen ud i Elben ved Brünsbuttel, og derfra ud
i Vadehavet nord for CUXHAFEN. Tekst cit. af. Penquin preface. Se evt. kort th for den blå flyver på sortbamse.s.23 Illust. 22.

13. MI6. The History Of The Secret Intelligence Service 1909-1949, by Kieth Jeffrey. UK 2010

14. The Battle Of The Falklands Islands 1914, by H. Spencer-Cooper. 1917. Dele af manuskriptet "cut out" af Naval Censors
Reprint 2011. H. Spencer-Cooper gjorde tjeneste som kaptajnløjtnant (4th in command) på HMS Cornwall, som samlede den
tyske marine-reservist, tolk i Sydney, op efter sænkningen af SMS Leipzig ca. 160 sømil Øst-en-str-til-Syd for Stanley, Falkl.webmaster (marinehist.) har haft henvendelser fra danske efterkommere til sønderjyder, der under første verdenskrig gjorde
tjeneste i den kejserlige tyske flåde, for at afklare om forfædrenes skib deltog i bestemte slag, f.x. i Nordsøen. Der findes så
vidt vides ikke websites, der oplyser, hvornår hvilke fartøjer lå i havn for at rense kedler o. lign. Noget tyder på at rutinerne
i den tyske flåde desang. bar præg af en vis mangel på interesse fra højere sted. I forfølgelsesfasen efter slaget v. Falkland
eksploderede kedler på ty. krydsere, der var yngre og hurtige end engelske, der jagtede dem. Forklaringen kan være mangl-
ende vedligeholdelse. Tyske skibe - langt væk fra Nordsøen - havde ringe basefaciliteter og kæmpede med alt for store tab.

sortbamse.dk Sorterne® -- alle rettigheder fotografer og Steen Siebken PatVR200503916.......................................