Så... http://da.wikipedia.org/wiki/Bell_test-eksperimenter#Resultat:_Bohr_har_ret


OP & NED er en referanceramme omkr. én tyngdekraft. Rummet gør op med OP & NED.
Kvantemekanikken har vist, vores indre lodsnor har for få dimensioner.

"Op" og "ned" er nogle af de første ord vi bruger. Vi ser fra vuggen, hvordan ting, der bevæger sig "op", kommer "ned" igen. Længe før vi, som en af mine kolleger, indser at Tyngdekraften er hans yndlingsnaturkraft... whatever the game.

Kvanter kan være fotoner (lys), eller f. eks. positroner (mørkt stof). Kvantemekanikken gjorde det allerede for 80 år siden klart, at vores årsagsopfattelse var YT. Københavnerfortolkningen

Kvanter medfører data, og hvis vi ellers kan få styr på dem, kan kvanter teleporteres. Postes! Bill og Bob kender suset, når de farer rundt i kvantespring.

Op-ned forståelsen hører til det psykolingvistikere har kaldt vores førsproglige kinæstetiske modeller, de smås før-bevidste (første) navigations- og orienteringsmæssige værktøjskasse.

OP & NED er en af kroppens BASIS-erfaringer, en fysisk erfaring. De fornemmelser den bygger på - ens nærmest gyrostatiske "retkøls-automatik" - er under pres: For vi kan ikke trykke på en given keyboard-tast og slå om fra OP og Ned til Ned og OP..

Kvanter spinner parvis, de er "entangled" på engelsk. Niels Bohrs dobbeltspalte-eksperiment viste, at vi kun kan få sandsynlige svar ang. f.x. ladning, interferens el. akseretning "op-ned".

Vi må droppe de gamle årsags- og forståelsesformer. OP & NED er datid; kvantespring for utrænede bjørne blir mix af styrt og slalom på kryds og tværs af Datolinier, siger de.
Sorterne® - alle rettigheder: Fotograferne og Steen Siebken. PatVR200503916