*) Disney's Store Stygge Ulv har fødselsdag den 27. maj (se wikipedia), den dag, ligesom Sankt Georgs Dag 23. april, nærer mange sortbjørne en klippefast tro på at Held få dem der hjælper sig selv, se review pg.dwn
En anden vinkel
*) Noter Antioxidanter i drinks frigøres under Omrysten (eng. shaking) Kilde: Tidsskrift for anvendt psykiatri & neurologi, Marts 2000
#) Anno 1347 sidste skib fra Amerika: Antiquates Americanae, Chr. Rafn, 1837, 1/Annales Skalholtini og 2/Annales Flateyenses 1347 s. 264-265
Imens, et bøsseskud borte, holder en anden af regimentets Quad'er, udlånt til civilt formålLex CAST H" -skilte erindrer om "Lov om Hydrogen-Turbinedrift ved Motorkørsel i ni udvalgte Herreder i Sorteland". Cast H" forkorter Lovens latinske navn, som Sorteby Juridiske Falkultet hæger om. Se pg.dwnHaralds amerikanske lærk og persondataloven
Note: CAST-H": 'Civitate ad solum Turbines-Hydrogenii' dvs Område Udelukkende til Brint-Turbinedrift.

......TOP

......TRIN TOSeneste review: Sankt Georgs Dag (23 april 2024) -- Sorterne® Alle rettigheder fotografer og Steen Siebken PatVR200503916