Flere illustrationer følger - subsite u/ opbygning

Forklarende noter

AREALET, godt 220 hektar, svarer til øen Nekselø i Kattegat.

Gamle dages motorkørsel er afviklet i Vos Bjørnes Eilandrepuplik. Dragoner - som alligevel mest bruger helikoptor (og ex
-dragoner), brandkorps, bønder, skovejere, savværker, skibsværfter, brug'ser, vejhjælp og andre, se menu/Filosofi nederst, kan køre med måde.
Anastacia har PawPod på og Doc sin sølvkæde med rødt lægekors.


Faglitteratur Shaken, not stirred, hvad videnskab også kan bruges til. Finn Zierau. Tidssk. f anv psykiatri og neurologi s. 19-20, marts 2000

Henrik Harpenstrengs urter. Annette Olesen. Skarresøhus Forlag 2005, fra Henrik Harpenstrengs Lieber Herbarum, (før 1244)
Henrik Harpenstreng var læge for Kong Erik Plovpenning
.Sorterne® -- alle rettigheder fotografer og Steen Siebken PatVR200503916