Hebriderne 728 sømil ØSTPÅ, se Navigation

* Note til Top-digt - Bemærk han saver - Selv 80 mm tykke barkkantede bøgeplanker kan springe og brække ens poter, om de saves op på langs fra den gale ende!

* Artikel i NewScientist [2819] 2.July 2011 Claws for Thought omtaler eksmpler på høj empati, og "realatively advanced mental life" pag. 42, hos bjørne.

Sorterne® - alle rettigheder: Fotograferne og Steen Siebken. PatVR200503916