Den prækonceptuelle fase er den før vi får sprog og begreber. Hvis vi kan huske de dage, var det NUL-ORD-TID. Men ens sanser bestilte noget. Og måske var det smart, at ens unge hjerne fik fred til bare at opfatte. Sorterne® morer sig med lege NUL-ORD-TID, hvor vi tit lå ned, men også udviklede springbrædt, kognitive CABLE-CARS (se nedenfor) så at sige, "Kilde-vej-mål" og Dump sut, se fyr samle op!


I

Quantum computing and animal navigation - Artikel præsenteret af Karl-Frederik Sortbamse til støtte for hans ny begrebsanvendelse.

............ ...........

Kvanter spinner parvis, de er "entangled"*) - på engelsk. Niels Bohrs dobbeltspalteeksperiment (1922, 1923) viste, at vi kun får sandsynlige svar om f.eks. ladning, interferens eller akseretning: "OP-NED".
II

Når det går den anden vej: Om et begreb der, antager sortbamse.redaktionen, nok er YT Kilonovaeksplosion og ormehuller. html
III

Psykolingvistik interesserer sig for vores sproglige udfoldelser som bro til indblik i psyken. Focus kan ligge på bevægelse og relative forskelle. For eksempel: Det drejer sig om at gå til købmanden:
Den ene siger: - Jeg render til købmanden. - Den anden: - Jeg går til købmanden. - Den næste: - Jeg smutter til købmanden. - Den fjerde: - Jeg piler lige til købmanden!

Enhver kan gennemfører en test om sine omgivelsers ordvalg. Men det går ikke selv at blande sig i, hvordan de andre vælger. Ordvalget skal uhindret være testpersonens eget!

Der er utallige grunde til at nuancere sproget. - Men de små sætninger er rå-observationerne; første trin i undersøgelser, der med tilpas mange samstemmende observationer kan demonstrere hvordan temperament, sindsstemning eller mere underfundige hensigter, som manipulationsforsøg eller holdningsreklame slår igennem i vores ordvalg.

Metaforer kan også gøre, man ser verden i et skarpere lys: sortbamse.dk Astronomi
* Til gengæld bliver ad hoc konstruktioner fremmedgørende. Som fordanskningen af "entangled": "Sammenfiltret" er en temmelig urimelig forenkling! For nu at skyde med redundans!4 udgår
TOP

Kognition og psykolingvistik, externt link: (amer.) en.wikiversity.org/wiki/Psycholinguistics, History and Major TheoriesSeneste red. 16:00. 15 okt. 2023

Sortbamse.dk er nonprofit. All rights, fotografer & Steen Siebken. Pat.VR200503916