Quantum computing and animal navigation - Artikel præsenteret af Karl-Frederik Sortbamse til støtte for hans ny begrebsanvendelse.

.................... ...........

Kvanter spinner parvis, de er "entangled"*) - på engelsk. Niels Bohrs dobbeltspalteeksperiment (1922, 1923) viste, at vi kun får sandsynlige svar om f.eks. ladning, interferens eller akseretning: "OP-NED".
II

Når det går den anden vej: Om et begreb der, antager sortbamse.red., snart er YT Kilonovaeksplosion og ormehuller. html
III

Psykolingvistik interesserer sig for vores sproglige udfoldelser som bro til indblik i psyken. Focus kan ligge på bevægelse og relative forskelle. For eksempel: Det drejer sig om at gå til købmanden: Den ene kan sige: - Jeg render til købmanden. - Og den anden: - Jeg går til købmanden. - Den næste: - Jeg smutter til købmanden. - Den fjerde: - Jeg piler lige til købmanden!

Enhver kan gennemfører en test om sine omgivelsers ordvalg. Men det går ikke selv at blande sig i, hvordan de andre vælger. Ordvalget skal uhindret være testpersonens eget!

Der er altid en god grund til at vi nuancerer sproget - De små sætninger er "rå-observationerne", og første trin i en undersøgelse, der, med tilpas mange samstemmende observationer, kan demonstrere hvordan temperament, sindsstemning eller mere underfundige hensigter, som manipulationsforsøg eller holdningsreklame slår igennem i vores ordvalg.

Metaforer kan også gøre, man ser verden i et skarpere lys: sortbamse.dk Astronomi* Til gengæld bliver ad hoc konstruktioner fremmedgørende. Som fordanskningen af "entangled": "Sammenfiltret" er en temmelig urimelig forenkling! For nu at skyde med redundans!IV
En anden sag, hvor fysikken heller ikke er langt væk:..sortbamse.dk har delt interesse for klimaforståelse, de store (nye) spørgsmål om klimaforandringer og dem, der så vil dreje sig om klimaadaption!


Illustrationen "Kold begejstring" se nederst menupunkt Flyvevejr.

Seneste red. 15:45 28.02.2019
.......Sortbamse.dk er nonprofit. All rights, fotografer & Steen Siebken. Pat.VR200503916