Sorterne® timeskater. L' Equipage (timeskaterbesætningen). (Siden er under opbygning.

Valuta: 1 Daler (Bjørnedaler, se Sorterne i Gm. Danmark) á 80 skilling var da = 2 hollandske Gylden = 2x 160 duit (1 døjt = 1/4 skilling). På vestsiden af Kanalen var et engelsk Pund, £ = 5 Daler.
Kilder får senere særskilt subsite: Money Exchange by Francis Turner (link inactive), Anders Hack numismantisk rapport 95 og denstoredanske, se Daler slået 1616.

Om vægt: Sortbamse-dialoger har begrebet Et LOD = 14,1 gram, 1/32 pund. Redaktionens beregning bygger på Arne Thorsteinsson, Landownership in the Faroe Island, 2008, i Nordic Landscapes,
ed. Michael Jones & Kenneth Olwig, University of Minnesota Press 2008: Vægtenhed ved fx søtransport anno 1600, en Vág (ordet ikke hos Svabo) = 41 pund = 18,5 kg.

Hist. overblik - uddrag: Politikens Hvornår skete det, II: 1609. Ved fransk mægling opnås våbenstilstand. Amsterdams bank er en af Europas vigtigste. De Nordlige Nederlande er en stærk sømagt
med 800 skibe og en fiskerflåde på 3.000. Årligt sendes 17 skibe til Ostindien, 15 til Sydamerika og mindst 20 til Rusland (udd. slut). - En lov fra 1603 påbød alle holl. skibe at være bevæbnede!

1617. Sortbamse.dk's beretning foregår i et parallelt univers befolket af bjørne. Som i Sorterne i Danmark 1915 er autentiske kilder byggeklodser til penge, priser, skibe, vigtige varer og politiske
problemer i det nye "kapitalistiske" samfund, der kæmper for at "Sla styck" (hollandsk: kvase, smadre) det gamle Europas feudale åg, hvor alle puklede for adelige herrer, konger og kejsere.

Omkr FIRE HUNDREDE ÅR tilbage tynder de skriftlige kilder ud. Prisen på et skib fra Niels Juels tid (2. halvdel 17. årh) er lettere at finde end dem et halvt årh. før. Udrustning og tre måneders drift
af et dansk firs kanoners skib i 1673 var 101.970 rigsdaler (Jørgen Barfod. 1963). Et lign. firs kanoners skib på web er det holl. De Zeven Provinciën 1665.

I 1581 kostede Captain Edward Fentons let brugte The Bear Galeon, 400 tons, 2.800 £ (14.000 rigsdaler) plus udrustning. Fenton fik tre skibe mere på 300, 60 og 40 tons. (E.G.R.
Taylor. 1959).

Velkommen ombord

KAP. 2


Imens Dameroklubben studerer Berenbriel aser Herrene sig tværs over Maasmundingen., hvor flere Watergeuzere (Tredie generation i krigen mod Habsburgerne) ligger for anker.
Watergeuserne synger fyraftensshanty om turen ud gennem Kanalen, syd om om England, til en ny hollandsk koloni, Manhattan i Nordamerika. Gloser: Lezaars: Licard Point. - Schorells: Scilly Øerne. - Kap
Claire: Cape Claire, Irlands sydligste ø.

KAP. 3


Hoyt og Harald (se Lequipage pag dwn) passer på båden - og studerer omegnen - mens de andre går over mod Krudt-Krejlernes skjulested.

To sekunder senere

KAP. 4
DE RÅB hører Hoyt og Harald


KAP. 5.
[Flere illust. følger]

Sorterne® ombord - Certificat Int. L'equipage brick aviso Sortebrig

Sorterne® om Tusind vognlæs sølv, guld, indigo, chocinelle og cacao


Link til hollandsk planche om Den nederlandske Uafhængighedskrig 1568-1646 el. "80-Årskrigen" 
sortbamse.dk All rights Steen Siebken PatVR200603916