..........- Hvor er vi? - Her: 54 grader 24,2 nord, 56 gr. 56,182 vest. Vi bli'r herude på det dybe til den byge driver over. Hold udkig efter kastevinde og williwaws!
..........I ved, en hvid le af af luft der farer hen over vandet, siger Ted. Buster studerer kysten i kikkert: - Grus,.grus. Dén ø dér er RUN BY GUESS.

..........Karl Frederik ser kritisk på et laset, plettet kort fra 1734: - Oumamock'erne her har de Hvidbjørne, der tegnede kortet, sikkert selv mødt.
..........- Tip-tip-tip-tip-tip-tipolderne fik det i 1612 af De Hvide, som betaling for fyrre kasser te. Tres pund i hver, siger Alma.

..........
Sorternes Beaufort skala page down - Orkan, Hurricane (en.), Hurrikani (fi.), Ouragan (fra.) - i North Pacific: Typhon.
,


.............Nå, (scene 2) næste morgen
En udtryk på CREE blev brugt af en amer. hjerneforsker i 1949 ved en kongres om neurale netværk, dengang et spritnyt begreb, se evt dialog og note Q/S KEKAWAV

Sorterne®s Nordatlanten

Illus.6: "Hurricane - c'est Kiwitin..." udgik 1.8.2022Orkan, engelsk Hurricane, finsk Hurrikanni, fransk Ouragan, græsk Tyfónas, som i North Pacific: Typhon.
(Tornado, kraftig hvirvelvind, amer. begreb, kategorier F: en tornado F-4 kan suge bygningsdele og køretøjer med på sin vej)*) Orkaner falder i 5 kategorier: 1, 2, 3, 4 og 5 hvis vind-hastigheder er dobbelt så store som i kategori 1.


Bemærkning om vort natursyns oprindelse: Bjørne på sortbamse.dk deler det natursyn, forfatteren TOM A. HAWK fremlagde i bogen DA SKOVEN HÆVNEDE SIG. Problemet er at ingen ved, hvad der står i den. Den ses på et billede i Walt Disney's Anders And & Co. Nr. 13, 18. juni 1957. Rip, Rap og Rup læser den og meddeler Anders, at Tom A. Hawk mener, Naturen er større end os, hvilket vil sige, at vi ikke skal regne med at kunne regere med den, som det passer os.

Q/S Sorteland samler saltprøver i Davis Strædet [De jagter jo ikke makreller i andre bjørnes vande, vel]. Det kan få betydning for deres forsøg med komethalesuppe, desuden er det en national tradition: I 1865 fandt marinebiologen Georg Forchhammer 27 stoffer i vandprøver fra forskellige havområder... [Salt i ren form:. NaCl, natriumklorid]. Ud over klor, ilt og brint, er natrium det mest udbredte grundstof i havvand, skrev han, [//ioc.unesco.org en knivspids salt].

Andre stoffer var svovlsyre, soda, potaske, kalk og magnesium og små men målelige mængde silicium, fosforsyre, kulsyre og jernoxid. Forchammers tabeller blev brugt indtil 1902, da oceanografen Martin Knudsen opstillede en målestandard for Nordatlanten, som andre kalibrerede efter og brugte som sammenligningsgrundlag for havvands saltholdighed i andre dele af verdenshavene.

- Mon det er godt makrelvand her?

- Ja. Når en sort bjørn bli'r stor, har den spist et ton makrel i tomat. Det er kun leverpostej vi er vildere med.

- Ta' nu og koncentrer jer...! Dernede, små to hundrede sømil sydpå har I Belleisle, Saint Lawrence, og det de første kolonister fra Azorerne kaldte Golfo Qoadrato, Storm [no]Hist.tidsskr.s.389 Farvand 50 Nord+. Hvide bjørne, iskoldt ect. Terra Bacalao iflg. Gaspar Corte Real anno 1500. [se evt. HOME/Vi kom først, Newfoundland 1472]
Noter

EKSTREM VINDHASTIGHED: - Da lufttrykket i centret en supertyfon i Stillehavet 8. nov. 2013 blev målt til 860 hektopascal (= millibar), var
middelvinden 170 KNOP
. Med vindstød
på 204 KNOP
eller 378 km/t eller 105 m/sek.

Under orkanen 28102013 i Danmark viste webmasters væg-barometer 965 hp - hvilket er huset "dybde" rekord over godt 30 år - mens Tirstrup opgav 969 hp... *) Højeste vindhastighed den dag blev målt ved Kegnæs: 54 m/sek altså 105 knob eller ca. 200 km/t.

Under stormen 15-16022020 i Danmark kl. 12:00 (Z) viste samme baro 972 hp. Men det var HØJT sammenlighed med VAGAR Førøerne 920 hp, vestlige Scotland 938 hp og Nordnorge 946. Se evt. menu/FLYVEVEJR med foto af baro med nålen "under ud", til hvor
de i gamle dage skrev Jordskjælv.

VINDHASTIGHED - se de tre talrækker til højre i Beaufort-skemaet. Vindhastigheder under "hård vind" er udeladt her. Mange fritidssejleres og måske især deres gæsters yndlings-vind er "jævn vind", vindens hastighed svarer da til det halve af hård vind.

VINDTRYK til venstre - måles i kg/m2 - vokser med "Kvadratet på hastighedens Forøgelse". Fordobles
hastigheden ("knobs fart" - nm/h - anv i flyvning og søfart) - så FIREDOBLES tryk i kg/m2.


Externe links: Enhedsberegner vindhastighed

LATIMES: We have never seen a Category 6 Orkan, engelsk Hurricane, finsk Hurrikanni, fransk Ouragan, græsk Tyfónas, som i North Pacific: Typhon.
(Tornado, kraftig hvirvelvind (amer. begreb, kategorier F, en tornado F-4 kan suge bygningsdele og køretøjer med op på sin vej.


TECH LINK Rigtig store bølger, The Draupner Wave Cambridge Core + FloWave Ocean Energy Research Facility, Edinburg University, UKseneste review og grafik ændr. 1.8.2022

Sorterne® -- alle rettigheder fotografer og Steen Siebken PatVR200503916