..........- Hvor er vi? - Her: 54 grader 24 minutter komma 2 nord, 56 gr. 56,182 vest. Vi bli'r herude på det dybe til den byge driver over. Hold udkig efter kastevinde og williwaws!
..........I ved, pludselig er der ligesom en hvid le af af luft, der farer hen over vandet, siger Ted. Ham og Buster studerer kysten i kikkert: - Grus,.grus. Dén ø dér er RUN BY GUESS.

..........Karl Frederik ser kritisk på et skummelt kort: - "Nations des Oumamouck", d' da ren oldævl, det kort.
..........- Tip-tip-tip-tip-tip-tipolderne fik det i 1612 af De Hvide som betaling for fyrre kasser te, tres pund i hver, smiler Alma.

..........
Sorternes Beaufort skala page down


.............Nå, (scene 2) næste morgen
En udtryk på CREE blev brugt af en amer. hjerneforsker i 1949 ved en kongres om neurale netværk, som dengang var et spritnyt begreb....

Se dialog foran Q/S KEKAWAV

Annales Sortelandia kalder denne tur ANDEN REJSE EFTER TANDSKAT
EKSTREM VINDHASTIGHED: - Da lufttrykket i centret i den seneste supertyfon i Stillehavet 8. nov. 2013 på Fillipinerne blev målt til 860 hektopascal (= millibar), var
"middelvinden" - altså den gennemsnitlige vindhastighed - 170 KNOP
(sømil i timen) eller 315 km/timen eller ca. 90 m/sek, en af de fire værste der er målt. Med vindstød
på 204 KNOP
eller 378 km/t eller 105 m/sek.

Vindhastigheder i den størrelsesorden gør udendørs færdsel livsfarlig.

Under orkanen 28102013 i Danmark viste webmasters væg-barometer 965 hp - hvilket er huset "dybde" rekord over godt 30 år - mens Tirstrup opgav 969 hp... *) Højeste vindhastighed den dag blev målt ved Kegnæs: 54 m/sek altså 105 knob eller ca. 200 km/t.

VINDHASTIGHED - se de tre talrækker til højre i Beaufort-skemaet. Vindhastigheder under "hård vind" er udeladt her. Mange fritidssejleres og måske især deres gæsters yndlings-vind er "jævn vind", vindens hastighed svarer da til det halve af hård vind.

VINDTRYK til venstre - måles i kg/m2 - vokser med "Kvadratet på hastighedens Forøgelse". Fordobles
hastigheden ("knobs fart" - nm/h - anv i flyvning og søfart) - så FIREDOBLES tryk i kg/m2.

Externt link: Enhedsberegner, vindhastighed
Bemærkning om vort natursyns oprindelse: Bjørne på sortbamse.dk deler det natursyn, forfatteren TOM A. HAWK fremlagde i bogen DA SKOVEN HÆVNEDE SIG. Problemet er at ingen ved, hvad der står i den. Den ses på et billede i Walt Disney's Anders And & Co. Nr. 13, 18. juni 1957. Rip, Rap og Rup læser den og meddeler Anders, at Tom A. Hawk mener, Naturen er større end os, hvilket vil sige, at vi ikke skal regne med at kunne regere med den, som det passer os.

Q/S Sorteland samler saltprøver i Davis Strædet [De jagter jo ikke makreller i andre bjørnes vande, vel]. Det kan få betydning for deres forsøg med komethalesuppe, desuden er det en national tradition: I 1865 fandt marinebiologen Georg Forchhammer 27 stoffer i vandprøver fra forskellige havområder... [Salt i ren form:. NaCl, natriumklorid]. Ud over klor, ilt og brint, er natrium det mest udbredte grundstof i havvand, skrev han, [//ioc.unesco.org en knivspids salt].

Andre stoffer var svovlsyre, soda, potaske, kalk og magnesium og små men målelige mængde silicium, fosforsyre, kulsyre og jernoxid. Forchammers tabeller blev brugt indtil 1902, da oceanografen Martin Knudsen opstillede en målestandard for Nordatlanten, som andre kalibrerede efter og brugte som sammenligningsgrundlag for havvands saltholdighed i andre dele af verdenshavene.

- Mon det er godt makrelvand her?

- Ja. Når en sort bjørn bli'r stor, har den spist et ton makrel i tomat. Det er kun leverpostej vi er vildere med.

- Ta' nu og koncentrer jer...! Dernede, små to hundrede sømil sydpå har I Belleisle, Saint Lawrence, og det de første kolonister fra Azorerne kaldte Golfo Qoadrato, Storm [no]Hist.tidsskr.s.389 Farvand 50 Nord+. Hvide bjørne, iskoldt ect. Terra Bacalao iflg. Gaspar Corte Real anno 1500. [se evt. HOME/Vi kom først, Newfoundland 1472]


............


Sorterne® -- alle rettigheder fotografer og Steen Siebken PatVR200503916