WWW.SORTBAMSE.DK's fortsættelse til: Newfoundland 1472
FEJLSLUTNINGER

-- Argumentum ad ignoramtiam. - Eller: Argumentationsfejl 13 og 14 - ang. de 12 første, se menu/ Argumentation 1 og 2

A. Uberettiget Kritik: Eksempelvis her Samuel E. Morison´s tilgang (1940 & 1971) til Sofus Larsen tese (1924) om Newfoundlands opdagere AD 1472.

Ignorantia (Uvidenhed) i form af .for tidlig afvisning p.g.a. manglende bevis.

En tese bosses ikke bare down the drain... Morisons argument drejer sig om at isolerer Joao Vaz - som fik Azorerne i belønning for sin opdagelse af "Amerika" - fra Didrik Pinning, som især Hildesheimer traditionen fremhæver, den notoriske helsingoraner, Hans Pothorst og nordmanden Jon Scolp. Men hans argumentation er uartikuleret. - Domme, uden faglige begrundelser. Afvisningen af Erik Grib's brev
s. 93# er typisk for stilen. Og swinger i hybris s. 98, med et smæde-digt over "moonstuck historians". Morison værste synd er hans arrogance (hørte han et fiktivt auditorium le de rette steder) i betragtning
af han ikke syntes at have tjek på Chr. Rafns Americanae. Thi s. 94: "the danes claim..". Næ, i hvert fald ikke Larsen, men hvorfor rode med navne - og hvorfor gi' en tanke en chance, når man [i Amerika anno 1971!] alligevel ikke ved, hvor HVITSÆRK var! -

Note #The European Disc. of America, Vol. I. The Northern Voyages. 1971.

"The Sofus Larsen Book, including everything relevant [sic] and much more, is The Discovery Of America Twenty Years Before Columbus, London 1925." cit. Morison Vol. I p. 108...

Selvfølgelig ser vi, en uklar kilde placerer "Jon Scolp" Danus uden de andre nord for Hudson Bay. Men Larsen vidste godt selv, han demonstrerede et Måske, små 40 år før verdens første "Norse-Find in America", L´Anse aux Meadows, Newfoundland, 1960, og 55 år før can. arkæologer (Arctic 33.3 1980) på en lille ø på vestsiden af Ellesmere fandt "two viking boat-rivets" altså klinknagler, dat.o 1280.

Vi læste afsnittet om Sofus Larsen med en stærk fornemmelse af en forfatter fra en anden tid. Mindst et par trin før "our generations" definition af fagets dynamik: En Tese gøres målsøgende - fremadrettes, som en god seniorpartner i et advokatfirma ville gøre med en kreativ men ikke kampklar kollega: - Sid ned. - Giv mig seks eksempler på beviser til den sag, som du vil give din juleferie for...

# The European Discovery of America´s 2 vol. a 700 sider, 1971 & -74, har skam ellers også gode sider. Webmaster læste Vol. I's kapitler om Elisabethianernes togter til Nordamerika i slutningen af det 16. årh., Martin Frobisher, John Davis, Edward Fenton & al. i samme stemning som med Skatteøen, i sin tid. Her øser Morison rundhåndet op fra The gentlemens' logbøger, procesreferater og aktiebreve. Guldtørsten blandt de adelige entreprenører slår ud som frossen mug i skibes bug. - Frobisher Strait, tværs gennem Sydgrønland, og øen Friesland, i de elisabethianske kilder undertiden stavet "Fryzeland", to af datidens geografiske fiktioner får fuld dækning, både i tekst, noter og kort. F.x. Molyneux Kortet, 1586 el.-87. At Morison i en parentes hævder, at ordet Fryzeland 'dér' betød Grønland vil vi tilgive.

For sortbamse.'s brugere er Vol. 1, XVIII om John Davis' rejser (som Davis Strait mellem Grønland og Canada er opkaldt efter) og opfindelser (Davis kvadranten) måske interessant. - Menu Navigation.

TO KLINKNAGLER. lover selvfølgelig ikke, at hverken Pothorst, Pinning eller Scolp nogensinde fik sat sig spor i Amerika. Men stiller spørgsmålet, hvor stor trafik der kom "på de amerikanske pladser" efter Bjarne Herjolfssons opdagelse o.985 og frem mod Den lille Istid og Pestens udbrud i Norge 1349? Hvad enten Larsens Tese afdækker "genopdagelsen" 125 år senere eller ej, giver hans detaljerede argumentation et vink om, hvor mørkeblåt historiens lys på den afstand er.B. Uvidenhed som følge af hastværk og slet hjemmearbejde: Typisk oversætterfejl, hvorved tekstens kognitive værdi går tabt.

Ignorantia (Uvidenhed)

Klinkbygget: en båd af træ, eg eller hård fyr hvor bordplankerne ligger med kanten over den under dem. Klinknagler holder bordplankerne sammen, på langs i samlingen ligger to eller i større vikingeskibe og senere kogger flere - lag tætningsmateriale, uld i tråde spundet af yderhår for strækstyrken og inderhår for evnen til at opsuge tjære.

Klinknagle | Fotosite, finder Steen Agersø | Jernnaglen med hovedet yderst slås i et på forhånd boret hul gennem begge planker. På indersiden sættes klinkpladen på samtidig, naglespidsen fanges af hullet i modholderen. Spidsens overskud klippes af, stumpen hamres ud og trækkes - slag for slag - godt til over klinkpladen så samlingen bliver tæt. - Afstanden mellem klinknaglerne varierer meget fra fund til fund: Eks. fra da. rekon.: På ROAR EGE varierer afstanden mellem naglerne fra 13,5 cm til 24 fra nederste til øverste planke. Eft.: Roar Ege, Rekonstruktion af Skuldelev 3. Erik Andersen m.fl. 1997.

Klinkbygget hvalbåd [søgeord da:] | flickr.com Hvalurin & al. eileensandá | Kravelbygget hvalbåd: offexploring.co.uk kehler/photo | whaleboat [søgeord eng:] orig. whaleboat wikifile, constructors drawing|

Whaleboat - hvalbåd på alm. marine-dansk - betyder vejsejlende, spidsgattet* båd med otte roere to og to efter hinanden, hver med én åre. Whaleboats i Royal Navy og US Navy er åbne, spidsgattede både til at ro. Nu også med indenbords motor. I den gamle danske film, Flådens friske Fyre, 1965, er en fin scene, hvor et ægte søværns-crew ror korvetten TRITONs hvalbåd over oprørt hav. - Fregatter, destroyere, korvetter og Coast Guard cutters havde tidl. to både, motorbåden og hvalbåden, i davitter på hver side midtskibs. - Den "gammeldags" engelske whaleboat, el. whaler, til hvalfangst med harpun var en smal, hurtig spidsgatter, typisk med fem roere, hver på sin tofte, den agterste også bådens styrmand.

Eksempel fra Herman Wouks, Op mod vinden, dansk 1983 (bd 3 af Krigens storme): Side 265: "Hvalfangerne i Pearl Harbour 7. dec. 1941" var webmasters notats titel. Oversætteren forstår ikke ordet whaleboats, i Wouk´s amer. tekst, om hvordan sårede fra større amer. krigsskibe for anker i havnen under de japanske luftangreb føres i land i skibenes egne både! Og TROR hvalfangere (søfolk!) hjælper til: (cit:) [Marinere med vablede ansigter... blev hjulet i land af hvalfangere...] cit.slut.

Sløset oversættelse af (naval) whaleboats til "hvalfangerbåde" i stedet for f.eks. destroyeres "egne fartøjer" som det ville hedde på marine-dansk, ses desværre også i nyere oversat faglitteratur. På trods af et blik i "T.Ox.Com. to Ships and the Sea" klarer enhver tvivl.

Klinknagle | Fotosite, finder Steen Agersø | Jernnaglen med hovedet yderst slås i et på forhånd boret hul gennem begge planker. På indersiden sættes klinkpladen på samtidig, naglespidsen fanges af hullet i modholderen. Spidsens overskud klippes af, stumpen hamres ud og trækkes - slag for slag - godt til over klinkpladen så samlingen bliver tæt. - Afstanden mellem klinknaglerne varierer meget fra fund til fund: Eks. fra da. rekon.: På ROAR EGE varierer afstanden mellem naglerne fra 13,5 cm til 24 fra nederste til øverste planke. Eft.: Roar Ege, Rekonstruktion af Skuldelev 3. Erik Andersen m.fl. 1997.

Klinkbygget hvalbåd [søgeord da:] | flickr.com Hvalurin & al. eileensandá | Kravelbygget hvalbåd: offexploring.co.uk kehler/photo | whaleboat [søgeord eng:] orig. whaleboat wikifile, constructors drawing|

note *spidsgattet: skarp stævn i begge ender. På engelsk "double-ended"Hvor i Amerika lå Vinland? - Argument for New England som webmaster støtter (Kysten nord for Boston og Cape Cod). - Argument for: L´Anse aux Meadows, Newfoundlands nordspids.

Endnu en vikinge-bosættelse på Newfoundland er fundet i 2015 ved Point Rossi, link til kort på dailymail.co.uk:


......Se NEWFOUNDLAND 1472 og menu ATLANTICANAE -- kilde om sejlads på Amerika 1347 m. To klip, nyoversat fra Christian Rafns (no.wiki) tekstsamling: Amerika i norrøne kilder.

......Se menu ATLANTICANAE -- kildetekst, uddrag Kongespejlet 1260, ukendt norsk forfatter, anses for 'lærebog i søfart og international orientering' [webmasters udtryk] for norske prinser.Alle rettigheder: Fotografer & Steen Siebken. Pat.VR200503916