De gamles første GPS

Træernes duft kan nå langt ud over havet. Acer platanoides? Spidsløn eller Norway marble. Hollandsk: Esdorn. Finsk: Vaahtera. Hvad enten vores sanseindtryk er lys eller farver, lyde eller lugte, så når de os gennem luften. Men for omk. fyrre år siden begyndte vores færdigheder med satellitter af udkonkurrere vores sanser i forbindelse med navigation.
Når I kunne nå at aflæse 8 og afsætte 8, kunne I bruge GPS - GPS-signal Nr 1 er første position I sætter i kortet, så hurtigt I også får læst Nr 2 på skærmen, før Nr 3 står der.


OM GPS for tyve år siden - https://stpxml.sourceforge.net/skygod/Navigation/Coords.html

Astro-navigation uden satellitter, radio eller lignende, se menu/ Rettidig OmhuEiland er det samme ord som i danske renæssancenavigatørers Baltic-Gibraltar-Pilot 1568: "Søkartet offuer Øster oc Vester Søen: ..."en liden Eiland, kaldet Sirø" [Sejerø]
*Se også THE ZENO MAP - Cornell University digital library

*Zenokortet pdf Ib Kejlbo tidsskr.dk/fundogforskning/article...

Ordet "FRYZELAND" stammer fra Frobisher-Papers. Se The European Discovery of America I-II, Samuel E Morison, NY 1971, Bd. I s. 532. (kort s. 503) Frobishers Third Voyage 1578:
[cit. Morison's referat af] Frobisher's Instructions fra sine investorer i Cathay Compagny: "He may call at (anløbe) "FRYZELAND" en route to..." (kyster nord Labrador)
- Fryzeland er altså en af flere stave
måder for en mytisk ø, Frisland, (ef. Zeno-kortet, en ital. røverhist.) Flere af Frobishers kolleger mente også at have set SV f. Island eller Øst f. Grønland.

HTML-edit. af Morisons bd. I. Chapter: Frobishers Third Voyage, page 308.

Mange verdener...

Sorterne®'s timeskating (op til 41 bjørnes fælleskvantespring, dannelsesrejser, ind og ud af en given fortid) er inspireret af kvantefysikken, specielt professor emeritus i teoretisk høj-energifysik ved Niels Bohr Instituttet, Holger Bech Nielsens seriøse, men humørfyldte præsentation af mange-verden-teoremet en aften på Matematisk Institut, Århus Universitet i sen-1990-erne.

https://en.wiki.../Many-worlds_interpretation

se også noten, sortbamse.dk/ menu/ FilosofiNON SATELLITE - Astro-terristisk iteration, se menu/Rettidig Omhu, illust. 3

Sorterne® - sortbamse.dk - alle rettigheder - fotograferne og Steen Siebken - PatVR200503916