...Firmastet^ For-n-agter skonnert Flyvefisken - hvad hedder masterne?

...Tremastet skonnert se menu/ Ekkolokation

--Brig se menu/ Eksterne link: sortbamse-crew 41 hjælper oversættere

...Lugger se forside/ Sorterne i Danmark 1916/ Illustration nr. 3

Sorterne® - alle rettigheder: Fotograferne og Steen Siebken. PatVR200503916