Fire master og de hedder.................. ..FOKKEMAST..........STORMAST............MESANMAST........... SPANKERMAST

En lidt morsom uenighed: Anglo-amerikansk sprogbrug fik tilsyneladende aldrig en entydig dansk pendant: Kusk skrev i 1924, der ikke var nogen egentlig dansk navnerække for 4-mastede skonnerters master. På trods af at "der uden for Amerika ingen steder ..." citat David MacGregor, Schooners In Four Centuries, 1982, "blev søsat så mange 4-mastede skonnerter pr. indbygger som i Danmark." I 1983 opregnede Russ Hofvendahl sit skibs fire masters navne præcis som Kusk (se billedet). Men det er jo altså muligt, at de der hvor Sam Svensson og Erik Dannesboe lærte søens sprog, faktisk sagde som de har skrevet.

Litteratur:
1) Skibsfører J. Kusk Jensen: "Praktisk
^ Sømandsskab". En håndbog stadig kendt ud over landets grænser, Kbh. 1924 og 1978.
2) Russ Hofvendahl, sen. President of The Santa Clara Bar Associtaion*, gik som ung ud med en firmastet
^ fiskeskonnert i Beringhavet. "Hard On The Wind", NY, 1983, autobiografi købt i Maine U.S. før amazon.com o.a.
3) Forfatter, forlægger, tidl. Handels- & Søfartsmuseet, Erik Dannesboe: "Gamle danske skonnerter", fotodok. og skibsshistorie. Kbh. 1978.
4) Skibsfører Sam Svensson, forf., konsulent VASA-projektet, Tre Tryckare "Fra Mast til Køl", Stockholm & Kbh. 1961, som også gav begrebsudviklingen et skub.

*) Amer. pendant til Advokatsamfundet i Danmark.
.^) Ang. talesprog og erkendelsens afsæt i fysisk nærvær. Med afsæt i forf. Knud Andersen ser red. med glæde vores stavning Firmastet også anvendes på web
af et par ægte søulke, vi kender fra "praksis".
Den anden: Fir
emastet, ses typisk i "leksikalsk" sammenhæng.

På en fregat, en dansk, vil de insistere på at dens tredie, agterste mast er 'krydsmasten' og tale frejdigt om krydsmærs, krydsbramrå, krydstoplenter etc., fregattens tre master er FULDRIGGEDE, har råsejl med de bærende rundholter på tværs af masterne, mens skonnertens bomsejl sidder langskibs - som en sejlbåds.
Når en tremastet råsejlers 3. mast er skonnertrigget, kaldes den mesanmast ligesom 3. mast på en firmastet for-'n-agter-skonnert.

Logikken er klar: Som de hvides barkentine-riggede dampskonnert - el. illust. 2/Blymatros m. fokkemasten fuldrigget, men stormast og mesanmast er skonnertriggede, for-'n-agter-riggede.

Sorterne® www.sortbamse.dk - All rights Steen Siebken PatVR200503916