[25052020 red. "Illust. PAW POWER, se for neden, efter 2009 referatet.Tømmerhandlere i tusind år, se ATLANTICANAE - og Bordplan?. Næ, korrektion af Nordstjernen: Regimento do estrolabio e do quadrante 1509: Ocean River 1952. Chapin & Walton Smith

Torskebankerne blev de hvides nye jagtmark, se KOGEBOG. Andre blev som bekendt savværksejere, postflyvere, jetpiloter og klassiske filologer.

"Tremastet barkentine" illust.1 og 3, seneste red. 2006.2019: - Lovpligtig KRÆNGNINGS-beregning vedr. fredede HVALSKONNERTER: se også menupunkt: SUNGRAZER

Terra Nova skonnert ef. fransk, Terre Neuvier, dvs. Newfoundland . Barkentine: Fokkemastens råsejl til hjemture for vestenvind og de skonnertriggede til manøvrer på fiskepladserne.Lillebjørns rotation over året. Tavlen pg.dwn 4.1.2013:

Nordstjernen står ikke præcist i himlens nordpol. At det er en dobbeltstjernen sås først, da kikkerten blev opfundet i 1608. - Så for at kunne bruge observation af Nordstjernens højde over horisonten til bestemmelse af breddegrad - eller azimutvinkler til kurser og pejlinger - er en korrektionstabel nødvendig og fås nu i Nautisk Almanak. REGIMENTO DO ESTROLABRIO E DO QUADRANTE der kom i 1509 sammenholdt Nordstjernens skiftene afstand til pol-punktet med Lillebjørns rotation - nå, ja, bjørne i gamle stjernebilleder fik lange haler. Kochab er bjørnens skulder og Gamma dens forpote...

Sorterne® - Alle rettigheder: Fotograferne og Steen Siebken. PatVR200503916 - sortbamse.dk/blymatros seneste red.: TOP 20.06 2019.