[25052020 red. "Illust. PAW POWER, se for neden, efter 2009 referatet.Tømmerhandlere i tusind år, se ATLANTICANAE - og Bordplan?. Næ, korrektion af Nordstjernen: Regimento do estrolabio e do quadrante 1509: Ocean River 1952. Chapin & Walton Smith

Torskebankerne blev de hvides nye jagtmark, se illust 1, KOGEBOG. Andre blev som fx. savværksejere, postflyvere, rallykørere og klassiske talere.

Terra Nova skonnert ef. fransk, Terre Neuvier, dvs. Newfoundland . Barkentine: Fokkemastens råsejl til hjemture for vestenvind og de skonnertriggede til manøvrer på fiskepladserne.

Lillebjørns rotation over året. Tavlen pg.dwn 4.1.2013:

Nordstjernen står ikke præcist i himlens nordpol. At det er en dobbeltstjernen sås først, da kikkerten blev opfundet i 1608. - Så for at kunne bruge observation af Nordstjernens højde over horisonten til bestemmelse af breddegrad - eller azimutvinkler til kurser og pejlinger - er en korrektionstabel nødvendig og fås nu i Nautisk Almanak. REGIMENTO DO ESTROLABRIO E DO QUADRANTE der kom i 1509 sammenholdt Nordstjernens skiftene afstand til pol-punktet med Lillebjørns rotation - nå, ja, bjørne i gamle stjernebilleder fik lange haler. Kochab er bjørnens skulder og Gamma dens forpote...Krængningsprøver fra Arkimedes til os, menu/ eksterne links (pdf in eng.)

Hvidbjørne-Hvalskonnert (museumsskib, stor udgave) se 'page down' på

Lugger, galeon, brig, skonnert + sortbamse-Beaufort-spec. med vindtryk

TOP
seneste red. 14. jan. 2023

Sorterne® - Alle rettigheder: Fotograferne og Steen Siebken. PatVR200503916 - sortbamse.dk/blymatros