Tømmerhandlere i tusind år, se ATLANTICANAE - og Bordplan?. Næ, korrektion af Nordstjernen: Regimento do estrolabio e do quadrante 1509: Ocean River 1952. Chapin & Walton Smith

Torskebankerne blev de hvides nye jagtmark, se KOGEBOG. Andre blev som bekendt savværksejere, postflyvere, jetpiloter og klassiske filologer.

"Tremastet barkentine" se illust.2 - Seneste red. 1202.2019: - Lovpligtig KRÆNGNINGS-beregning vedr. fredede HVALSKONNERTER: se menupunkt: SUNGRAZER-gør-det-selv (el. her)

Lillebjørns rotation over året. Tavlen pg.dwn 4.1.2013:
Nordstjernen står ikke præcist i himlens nordpol. At det er en dobbeltstjernen sås først, da kikkerten blev opfundet i 1608. - Så for at kunne bruge observation af Nordstjernens højde over horisonten til bestemmelse af breddegrad - eller azimutvinkler til kurser og pejlinger - er en korrektionstabel nødvendig og fås nu i Nautisk Almanak. REGIMENTO DO ESTROLABRIO E DO QUADRANTE der kom i 1509 sammenholdt Nordstjernens skiftene afstand til pol-punktet med Lillebjørns rotation - nå, ja, bjørne i gamle stjernebilleder fik lange haler. Kochab er bjørnens skulder og Gamma dens forpote...


Sorterne® - Alle rettigheder: Fotograferne og Steen Siebken. PatVR200503916