............................... Afgørende Faktor 2, subsite review + ny grafik. 9:20 16.12.2020

...............................Sorterne® PAT.&VR200503916 All rights: Fotograferne & Steen Siebken Pat VR 200503916