................................SORTBAMSE TECH-LINK
................................14.000 sække havre - kalejdoskopiske forklaringer kort udgave + alternativ energianvendelse
..............................

................................Subsite fane-titel: Afgørende faktor 2

................................Afgørende? - Forklaring fra verdenslitt., eksempel fra BBCs, Sherlock Holmes, Den ultimative Samling. Episode 1 - A Scandal in Boehemia, Dialog mrk: 9:15 min. (10 sek.):
Holmes til Watson: "I am lost without my BoswellL..." (altså Watson)
................................Sorterne® PAT.&VR200503916 All rights: Fotograferne & Steen Siebken Pat VR 200503916